Найновіший винахід! Структуризатор спирту для одержання КОРИСНОЇ структурованої горілки
Структурована КОРИСНА горілка

Healthy structured vodka   Полезная структурированная водка   

Структурована КОРИСНА горілка

ГОЛОВНА

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВОДИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

ПАМ'ЯТЬ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДИ ЦІЛЮЩИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

- на культурі інфузорій

- на тестових рослинах

- на мухах-дрозофілах

- на людях

ПАТЕНТИ, СЕРТИФІКАТИ І ВІДГУКИ

ПРИНЦИП РОБОТИ СТРУКТУРИЗАТОРА СПИРТУ

Чому структуризатор не може працювати вічно

МОДЕЛІ І ЦІНИ СТРУКТУРИЗАТОРІВ СПИРТУ

БІЗНЕС, ВЛАСНА СПРАВА

Як побудовані спиртомати?

КОНТАКТИ

Інформаційні властивості структурованої горілки

Всі властивості структурованої горілки, одержаної за допомогою структуризатора спирту, можна добре відрізнити, порівнюючи її із горілкою звичайною та шкідливою. Пропонуємо вашій увазі три розділа, присвячені інформаційним властивостям структурованої горілки:

  1. власне поточний розділ, де розповідається про інформаційні властивості взагалі - кластери, клатрати, агрегації тощо;
  2. розділ Пам'ять структурованої горілки, де описується найважливіша властивість структурованої горілки - її пам'ять;
  3. розділ Корисні властивості структурованої горілки, де детально описуються найважливішї її корисні властивості.

Найбільш головна інформаційна властивість - це "структурованість" структурованої корисної горілки. І, відповідно, її здібність записувати інформацію. Так, навіть звичайна шкідлива горілка володіє набагато більшими інформаційними властивостями, аніж вода. А вже структурована горілка - просто колодязь для збереження інформації.

Інформаційні властивості структурованої горілки залежать від того, наскільки стабільна основана структурна одиниця розчину. Існує два типи структурних одиниць в суміші спирту і води. Один із них характеризується для малих доз спирту у воді і добре описаний в статті "Вивчення впливу надмалих кількостей етанолу на водні системи методом ІК-спектроскопії". Ви можете скачати цю роботу в форматі pdf по посиланню "Надмалі дози". Структурна одиниця у випадку із надмалими дозами етанолу виглядає так:

Структурна одиниця структурованої горілки при мінімальній кількості спирту у воді

На зображенні ви можете спостерігати пов'язані водним додекаедром молекули спирту. Ці структурні одиниці характерні лиле для ДУЖЕ розбавлених розчинів і на практиці практично не використовуються, оскільки, як показали дослідження, їх інформаційні властивості ще менше, аніж у води внаслідок неможливості утворювати, скажімо так, букви.

Стуктурована горілка післі структуризатора спирту володіє іншими структурними одиницями. Так, під впливом структуризатора горілки особливим чином організовані молекули спирту і води утворюють правильні шестикутники, що називаються кластерами. Для справки, щоб проілюструвати інформаційні властивості структурованої горілки на прикладі, можна сказати, що кластери структурованої горілки, що містяться в одній краплині горілки, можуть записати терабайти інформації. Кластери структурованої горілки схематично можна представити так (клікніть по ілюстрації для її збільшення):

Структурная формула кластера структурированной водки

Якщо трішки спростити та скористатися водневими зв'язками, то структурну формулу кластеру структурованої горілки можна зобразити так:

Упрощённая структурная формула кластера структурированной водки

Звісно, в дійсності все не так, як насправді. Та істиний зовнішній вигляд кластера структурованої горілки майже неможливо представити на малюнку. Наприклад, ті "хвости", які на малюнку розташовані навколо кластеру, НЕ находяться з ним в одній площині, а розташовані зверху і знизу, створюючи об'єм.

Кластери структрованої горілки, в свою чергу, не існують окремо. Вони збираються в асоціати (або, що в нашому випадку, рівнозначно, клатрати) кластерів, що складаються із 26 кластерів структурованої горілки. Асоціати структрованої горілки, на відміну від кластерів, на мають настільни стабільною структурою, і мають багато модифікацій, які, якщо проводити інформаційні аналогіі із абеткою, можно вважати буквами.

В свою чергу, клатрати кластерів структурованої горілки об'єднуються в агрегації. Користуючись нашою інформаційно-абетковою аналогією, агрегації асоціацій кластерів структурованої горілки утворюють слова - і, щоб не уходити в нескінченість, словосполучення та речення.

Таким чином, інформаційні властивості структрурованої горілки основані на різноманітних комбінаціях слів-агрегацій асоціацій кластерів і варіантів агрегацій кластерів молекул води та спирту.

На цьому місці можна детальніше зупинитися на інформаційному аспекті властивостей структурованої горілки на відміну від горілки звичайної. Кластери звичайної горілки не є шестикутними. В кращому випадку кути між вершинами не дорівнюють 120 °. А частіш за все не вистачає багатьох і багатьох вершин. Так, звичайна структуран одиниця неструктурованої горілки виглядає як подвоєна молекула або утворює невеличкий ланцюг:

Приклад усічених структурних одиниць неструктурованої звичайної та шкідливої горілки

Як бачите, достатньо обмежене утворення. Відповідно, цей псевдокластер може утворювати дуже обмежену кількість асоціатів і агрегацій. По суті, інформаційні властивості структурованої горілки відрізняються від властивостей звичайної горілки так же, як літературна українська мова відрізняється від "української" звичайного іноземного туриста. Проте, інформаційні властивості навіть звичайної горілки на порядок більші, аніж інформаційні властивости структурованої води.

Таким чином, структурована горілка має відмінні інформаційні властивості

Але, як ви розумієте, інформаційні властивості будь-чого відповідальні перш за все за пам'ять. І структурована горілка - не є виключенням із цього правила. А пам'ять структрованої горілки - це тема окремої розповіді.

Замовляйте стукрутуризатор спирту негайно!

 Ви можете проспонсувати антиалкогольний проект: Структуризатор спирту для одержання КОРИСНОЇ структурованої горілки

Також Ви можете нам допомогти, встановивши на наш антиалкогольний ресурс зворотне посилання:

<a href="http://vodko.info/ua/" target="_blank" title="Структуризатор спирту - КОРИСНА структурована горілка"> Структуризатор спирту - КОРИСНА структурована горілка</a>

Або ж просто розповідайте о нас вашим друзям!

Для тих, хто в танку: даний сайт - АНТИАЛКОГОЛЬНИЙ ПРОЕКТ. Іншими словами, це ЖАРТ. Але пам'ятайте, в кожному жарті є доля жарту.

СС ОБЕРІГАЄ ВАШЕ ЗДОРОВ'Я!

Вживання структурованого алкоголю вбиває вас повільніше!