Найновіший винахід! Структуризатор спирту для одержання КОРИСНОЇ структурованої горілки
Структурована КОРИСНА горілка

Healthy structured vodka   Полезная структурированная водка   

Структурована КОРИСНА горілка

ГОЛОВНА

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВОДИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

ПАМ'ЯТЬ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДИ ЦІЛЮЩИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

- на культурі інфузорій

- на тестових рослинах

- на мухах-дрозофілах

- на людях

ПАТЕНТИ, СЕРТИФІКАТИ І ВІДГУКИ

ПРИНЦИП РОБОТИ СТРУКТУРИЗАТОРА СПИРТУ

Чому структуризатор не може працювати вічно

МОДЕЛІ І ЦІНИ СТРУКТУРИЗАТОРІВ СПИРТУ

БІЗНЕС, ВЛАСНА СПРАВА

Як побудовані спиртомати?

КОНТАКТИ

Культура Найпростіших як тест-система при вивченні цілющих властивостей структурованої горілки

Пропонуємо вашій увазі витримки із клінічних дослідженнь цілющих властивостей структурованої горілки на живих організмах, що стосуються вивчення цілющих властивостей корисної структурованої горілки на культурі Найпростіших.

Культура Найпростіших - відмінний інструмент, описаний в багатьох дослідженнях як прекрасна і чутлива до змін тест-система по оцінці впливу оточуючого середовища. Для наших цілей використовувалася тест система на основі маточної культури інфузорій Paramecium caudatum (також відома багатьом як Інфузорія черевичок). Маточна культура інфузорій Paramecium caudatum вирощувалася в термостатах при температурі 25 градусів Цельсію.

Інфузорія-черевичок - схема і мікрофотографії - тест-система для вивчення цілющих властивостей структурованої горілки

Тестова культура Інфузорії-черевичка під мікроскопом

Дослідження цілющих властивостей структурованої горілки за допомогою тест-системи Інфузорії-черевичка зазвичай проходили так:

  • в тестові чарунки розміщувався однаковий об'єм (в залежності від потреб, від 1 мл до 5 л) маточної культури інфузорій-черевичків.
  • в ці ж чарунки поміщалося дослідна речовина (структурована грілка, звичайна горілка, ціаністий калій - що було потрібно для досліду).
  • тестові чарунки розміщувалися в термостаті і витримувалися певний час (залежно від досліду) при постійній температурі.
  • через цей певний час проводився підрахунок інфузорій, що вижили (для встановлення загальної токсичності або не-токсичності)
  • і підрахунок інфузорій на різних стадіях розмноження (для детальної перевірки впливу тієї чи іншої речовини).
Інфузорія-черевичок у дослідах із властивостями структурованої горілки

Які досліди проводилися нами із культурою інфузорій Paramecium caudatum? Найрізноманітніші. Так, велика серія експериментів була присвячена загальній толерантності інфузорій по відношенню до структурованої горілки та горілки звичайної. Метою було: підтвердити або спростувати наші припущення про те, що структурована горілка менш отруйна, аніж горілка звичайна.

Дослідження впливу структурованої горілки проходили у лабораторії Тибетського університету нанотехнологій і матеріалознавства

Для цього на однаковий об'єм маточної культури Paramecium caudatum (1 мл) впливали різною кількістю структурованої горілки і звичайної горілки (від 0 до 5 л); порівнювали виживаємість інфузорій в залежності від кількості горілки і структурованої горілки.

Частина одержаних даних представлена у наступній таблиці (дані підраховані через добу після впливу):

Об'єм доданої горілки, мл Виживаємість інфузорій Paramecium caudatum у звичайній горілці, % Виживаємість інфузорій Paramecium caudatum у структурованій горілці, %
0 99,9 99,99
0,01 99,1 99,5
0,02 99,0 99,3
0,03 98,0 99,2
0,04 97,0 99,0
0,05 95,5 98,9
0,06 94,1 98,6
0,07 92,7 98,4
0,08 91,2 98,1
0,09 89,6 97,8
0,1 88,3 97,5

Ці ж дані, статистично оброблені по декільком серіям подібних експериментів, представлені у графічному вигляді (для просмотру графіку у збільшеному вигляді клікніть на мініатюрі):

Залежність виживаємості інфузорій в залежності від різного об'єму горілки і структурованої горілки

Як бачите, виживаємість інфузорій (у відсотках від загальної кількості особин) у звичайній горілці (темно-червона крива і пунктирна пряма лінії на графіку) мінімальна. Зі зменшенням вмісту горілки виживаємість зростає і наближується до виживаємості інфузорій у звичайній воді. Така ж динаміка характерна і для структурованої горілки (синя крива і сплошна пряма лінії на графіку) з тією відміною, що отруєні структурованою горілкою інфузорії відчували себе набагато краще!

Дослідження впливу структурованої горілки на інфузорій проводилися в найсучаснішій лабораторії

Залежність виживаємості інфузорій від малих об'ємів горілки і структурованої горілки майже лінійна, цю залежність можна виразити формулами, що представлені на графіку. Залежність виживаємості від великих об'ємів горілки сложніша, носить нелінійний характер і є поліектсремальною. Однак основну ідею - що структурована горілка корисніша за звичайну - досліди із великими об'ємами також підтверджують.

Таким чином, перший висновок: структурована горілка на відміну від звичайної, в меншій мірі пригнічує життєдіяльність живих організмів.

Далі, по нашим припущенням, структурована горілка повинна володіти цілющим ефектом. Це перевірялося за допомогою наступного експерименту.

Проби маточної культури інфузорій, оброблені різною кількістю звичайної шкідливої горілки, через певний час підлягали впливу структурованої горілки. Ми слідкували за різницею виживаємості і розможення інфузорій. Дані частини експерименту представлені у наступному графіку (час впливу звичайної шкідливої горілки - доба; час впливу структурованої горілки - теж доба; загальний час впливу - дві доби):

Цілющий вплив структурованої горілки на отруєні звичайною горілкою живі організми

Експерименти показали, по-перше, що контроль (оброблені звичайною горілкою інфузорії) гірше розмножувалися, а їх нащадки були, м'яко кажучи, мутантами. Домінувало нестатеве розмноження, що призводить до деградації маточної культури. Оброблені структурованою горілкою отруєні інфузорії розмножувалися краще, нащадки мало відрізнялися від звичайних немутантних інфузорій. Спостерігалося більш менш інтенсивне статеве розмноження, що підвищує генетичне різноманіття культури.

По-друге, як ви бачите, структурована горілка підвищує виживаємість інфузорій при первинному отруєнні звичайною горілкою. Так, при об'ємі отруєння 1 мл звичайною горілкою, структурована горілка підвищує виживаємість майже вдвічі. При збільшенні дози отруєння до 3 мл різниця у виживаємості знижується, але все одно присутня.

Таким чином, можна зробити другий висновок: структурована горілка має характеризується цілющим ефектом і може частков повертати до життя отруєні звичайною горілкою живі організми.

Іще один позитивний ефект - при зниженні температури до - 10 градусів Цельсію структурована горілка характеризується відмінним антифрізовим ефектом. Так, вона дозволяє обробленим інфузоріям виживати протягом багатьох днів, тоді як контрольні культури зі звичайною горілкою або водою вже давно померли. Відповідно, алкоголік, що випив структурованої горілки, буде заморожуватися в рази менше, аніж після горілки звичайной. І внаслідок помре пізніше.

Дослідження впливу структурованої горілки і звичайної горілки приводили до появи мутантних інфузорій

Звісно, проводилися й інші числені експерименти із тест-системою Paramecium caudatum, і ВСІ вони підтвердили позитивні і цілющі властивості структурованої горілки. Тому ми перейшли на більш складні об'єкти і вивчали вплив структурованої горілки на тестові рослини.

Замовляйте стукрутуризатор спирту негайно!

 Ви можете проспонсувати антиалкогольний проект: Структуризатор спирту для одержання КОРИСНОЇ структурованої горілки

Також Ви можете нам допомогти, встановивши на наш антиалкогольний ресурс зворотне посилання:

<a href="http://vodko.info/ua/" target="_blank" title="Структуризатор спирту - КОРИСНА структурована горілка"> Структуризатор спирту - КОРИСНА структурована горілка</a>

Або ж просто розповідайте о нас вашим друзям!

Для тих, хто в танку: даний сайт - АНТИАЛКОГОЛЬНИЙ ПРОЕКТ. Іншими словами, це ЖАРТ. Але пам'ятайте, в кожному жарті є доля жарту.

СС ОБЕРІГАЄ ВАШЕ ЗДОРОВ'Я!

Вживання структурованого алкоголю вбиває вас повільніше!