Найновіший винахід! Структуризатор спирту для одержання КОРИСНОЇ структурованої горілки
Структурована КОРИСНА горілка

Healthy structured vodka   Полезная структурированная водка   

Структурована КОРИСНА горілка

ГОЛОВНА

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВОДИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

ПАМ'ЯТЬ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДИ ЦІЛЮЩИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

- на культурі інфузорій

- на тестових рослинах

- на мухах-дрозофілах

- на людях

ПАТЕНТИ, СЕРТИФІКАТИ І ВІДГУКИ

ПРИНЦИП РОБОТИ СТРУКТУРИЗАТОРА СПИРТУ

Чому структуризатор не може працювати вічно

МОДЕЛІ І ЦІНИ СТРУКТУРИЗАТОРІВ СПИРТУ

БІЗНЕС, ВЛАСНА СПРАВА

Як побудовані спиртомати?

КОНТАКТИ

Наукові дослідження структури структурованої горілки

Під впливом структуризатора спирту звичайна шкідлива горілка перетворюється на горілку структуровану і корисну. Завдяки структуризації, структурована корисна горілка має ряд позитивних, і, більш того, корисних властивостей, які, як то кажуть, і не снилися горілці звичайній. Да що там горілці - навіть структурованій воді!

Так, структурована горілка має:

 1. інформаційні властивості;
 2. стркутурована горілка має пам'ять;
 3. структурована горілка відрізняється рядом корисних властивостей.

"Але ж це всього лише слова", - скажете ви - і будете абсолютно праві.

Без доказів, без досліджень, без дослідів будь-яка обіцянка так і лишиться обіцянкою.

І для того, щоб переконати вас, ми провели числені наукові дослідження структури структурованої горілки та клінічні дослідження структурованої горілки. В наукових дослідах брали участь провідні наукові заклади світу. Серед тих, хто проводив досліди із нашим продуктом, корисною структурованою горілкою, є ті, кому особливо необхідно виразити нашу подяку:

 1. Відділенню структуризації рідин РАЄН,
 2. Міжнародній асоціації Структуризаторів, ревіталізаторів, віталізаторів та оживлювачів середовищ (МАСРВОС),
 3. Швецькій лабораторії високої біоенергетики,
 4. Тибетському університету нанотехнологій та матеріалознавства
 5. та багатьом іншим, не менш цінним організаціям.

Таким чином, почнемо вивчати докази властивостей структурованої горілки

Наукові дослідження структури структурованої горілки та клінічні досліди її цілющих властивостей проводилися у багатьох напрямках. Ці напрямки можна розділити на декілька груп:

 1. Перша група дослідів буда присвячена тому, щоб підтвердити, чи насправді структурована горілка має таку структуру, як описано в розділі Інформаційні властивості структурованої горілки - кластери, клатрати тощо. В свою чергу, групу дослідів по науковим дослідженням структури структурованої горілки можна розділити на підгрупи:
  1. Інфрачервона спектроскопія структурованої горілки
  2. Електрона мікроскопія структурованої горілки
  3. Атомно-силова мікроскопія структурованої горілки
 2. Друга група дослідів включала в себе клінічні дослідження цілющих властивостей структурованої горілки на піддослідних організмах, і зокрема на людину.

Наукові дослідження, спрямовані на підтвердження інформаційних властивостей структурованої горілки базуються на даних масспектроскопії, інфрачервоної спектроскопії, високоефективної спектроскопії, високоефективної рідинної хроматографії, рентгенографії, ядерно магнитного резонансу (ЯМР), ядерно-силової мікроскопії, електронної мікроскопії. Дані одержані на базі Тибетського університету нанотехнологій та матеріалознавства. Результатами досліджень стала структурна формула одиниці інформації структурованої горілки, детальніше описної у розділі Інформаційні властивості структурованої горілки.

Для того, щоб ви не подумали, що ми намагаємосся сховатися за надрозумними термінами, дозвольте пояснити, що ми бачили на мікрофотографіях і спектрах, що це означає - і чому ми віришили, що структурована горілка має саме таку структуру, яку має. .

Інфрачервона спектроскопія структурованої горілки

Будь-яке дослідження структури речовини починається з визначення його інфрачервоного спектру. Грубо кажучи, речовина (в нашому випадку структурована горілка) по-різному нагрівалася (тобто, була під впливом інфрачервоного випромінювання в різних діапазонах). Спеціальний датчик визначав, коли тепло поглиналося (так звані піки поглинання). А спеціальний комп'ютер обробляв ці дані і створював інфрачервоний спектр. Який потім розшифровувався компетентними спеціалістами.

Інфрачервоний фур'є спектрометр

Експерименти по визначенню інфрачервоного спектру структурованої горілки проводилися у Тибетському університеті нанотехнологій та матеріалознавства на найновішому інфрачервоному фур'є-спектрометрі ZXU13-42|6. Одержані інфрачервоні спектри розшифровувалися за допомогою ряду довідників. Найбільш ключові дані, котрі використовувалися при розшифровці, наведені у наступній таблиці:

Частота, см-1 До чого відноситься частота Що це означає
менш 700 лібраціонні коливання молекул води Коливання молекул води, при яких вони перегортаються, зміщуються, повертаються тощо
1000 валентні коливання С-С Коливання двох зв'язаних атомів вуглецю у спирті (який СН3-СН2-ОН)
1250 СН2- деформаційні коливання Розтягування, зміни кута групи СН2- у молекули спирту
1440 СН2- СН3- деформаційні коливання Розтягування, зміни кута груп СН2- и СН3- в молекулах спирту
1650 деформаційні коливання молекул води Розтягування, зміни кута зв'язків у молекулі води
2120-2130 деформаційні + лібраційні коливання молекул води Сума деформацій та зсувів молекул води
3000-3600 валентні коливання ОН-груп, що приймають участь у водневих зв'язках Коливання, що відповідають ОН-групам, що приймають учатсть в утворенні водневих зв'язків

Наприклад, порівняймо інфрачервоні спектри звичайної води, етилового спирту і звичайної шкідливої горілки (40 % етилового спирту у воді); перед вами АНІМАЦІЯ, для того, щоб побачити наступний спектр, почекайте 10 секунд:

Інфрачервоні спектри води, етилового спирту і звичайної горілки (анімація, від зміни спектру до зміни 10 секунд)

Користуючись нашою таблицею, ми бачимо, що інфрачервоний спектр води має чотири типи піків поглинання. Перший пік в области 3600-3100 см-1. Цей пік показує, що молекули води утворюють одна з одною водневі зв'язки. Наступний пік - сумарний пік, він є сумою піку деформаційних коливань молекул воді (Коли молекули води зжимаються, розжимаються, міняють кут зв'язку) і піку лібраційних коливать молекул води (коли молекули води міняються місцями, перегортаються, переміщуються).

Інфрачервоний спектр спирту відрізняється від спектру води. Але є і спільні місця. Так, спільний пік - перший, він демонструє, що і у спирті є водневі зв'язки - правда, їх менше, аніж у воді. Наступні піки показують саму будову молекули етилового спирту - коливання СН2- и СН3- груп.

І, нарешті, інфрачервоний спектр звичайної горілки. Як бачите, він - дещо середнє між спектрами спирту і води. Тобто, поєднує всі їх характерні піки.

Тепер перейдемо до порівняння інфрачервоного спектру структурованої горілки та звичайної горілки. Перед початком порівняння необхідно сказати одну важливу річ, без якої інформація о будові структурованої горілки була б неповною:

Чим більш симетричний інфрачервоний спектр, тим більш симетрична будова самої речовини.

Якщо подивитися на спектри спирту, води і звичайної горілки, то помітно, що вони далекі від симетрії. Тобто, власне внутрішня структура, внутрішня закономірність у цих речовин відсутня. Але, якщо ми порівняємо інфрачервоний спектр структурованої горілки і горілки звичайної, то помітимо суттєву різницю (малюнок - анімація, від зміни до зміни картинки проходить 10 секунд):

Інфрачервоні спектри структурованої горілки і звичайної горілки (анімація, від зміни спектру до зміни 10 секунд)

Інфрачервоний спектр структурованої горілки СИМЕТРИЧНИЙ. Тому ми можемо зробити висновок про те, що при збереженні основних піків води і спирту, ми отримуємо нову речовину, будова якого симетрична і відрізняється від будови просто води і просто спирту. Чим відрізняється? Як бачите, на інфрачервоному спектрі структурованої горілки є мінімальними деформаційні коливання молекул води і СН2- СН3- груп. Також зводиться на ні пік лібраційних коливань води (тобто молекули води самі по собі не ходять, а є зв'язаними).

Що це означає? Те, що структурована горілка надбала нову симетричну внутрішню струкнуру, при якій вільні коливання молекул води і деформації молекул майже відсутні - відповідно, можна сказати, що структура структурованої горілки наближується до кристалічної - незважаючи на те, що структурована горілка у своєму звичайному стані - рідина.

Отже, як показали дослідження інфрачервоних спектрів структурованої горілки, структурована корисна горілка представляє собою справжній РІДКИЙ КРИСТАЛ!


Електронна мікроскопія структурованої горілки

Трансмісійний електронний мікроскоп

Тепер переходимо до наступного методу вивчення структури речовини, до електроної мікросопії. За допомогою мікроскопії можна підтвердити (або спростувати) ті чи інші припущення, зроблені за допомогою інфрачервоної мікроскопії. В нашому випадку за допомогою трансмісійного електронного мікроскопу REW-12x89x93x23 ми перевіряли гіпотезу, що була розроблена при аналізі інфрачервоних спектрів структурованої горілки. Тобто, ми перевіряли, чи дійсно структура структурованої горілки є симетричною, або ж ми помилилися.

Наступна трансмісійна електронна мікрофотографія, одна із багатьох, ПІДТВЕРДИЛА нашу гіпотезу. Як бачите, електронний мікроскоп показав, що в структурованій горілці існують впорядковані структури із молекул спирту і води. В правому нижньому куту ви можете бачити ще один інфорачервоний спектр структурованої горілки:

Трансмісійна електронна мікрофотографія структури із молекул спирту і води

На цій мікрофотографії ви відмінно можете побачити красиві шестикутні кластери із молекул спирту і води.

Атомно-силова мікроскопія структурованої горілки

Атомно-силовий мікроскоп

Ще один із надійних методів аналізу будови речовини, який був використаний при вивченні структурованої горілки - це метод атомно-силової мікроскопії. Він полягає в тому, що поповерхні речовини рухається дуже, дуже тонкий щуп, який дуже чутливо реагує на кожний під'йом і спуск молекулярного рельєфу. Відповідно, щуп коливається, і ці коливання враховує спеціальна ЕВМ, і коливання перетворюються на мікрофотографії.

Аналіз структурних одиниць структурованої горілки за допомогою атомно-силової мікроскопії показав наступні результати:

Мікрофотографія кластеру структурованої горілки, оденжана за допомогою атомно-силової мікроскопіі

Форма шестикутного кластеру структурованої горілки не є симетричною, оскільки сам кластер НІКОЛИ не знаходиться у фіксованому стані. Молекули води і спирту в його складі постійно рухаються, змінюють кути хімічних та водневих зв'язків, міняються місцями (хоча і не сильно, як показав аналіз інфрачервоних спектрів) - з тим, щоб лишити незмінним кластер структурованої горілки. Відповідно, мікрофотографія зроблена як "моментальний" знміомок, і на ній зображений кластер в процесі руху.

Узагальнена мікрофотографія структури структурованої горілки на основі ряду даних атомно-силової мікроскопії представлена на наступному малюнку:

Узагальнена мікрофотографія структури структрованої горілки, одержана за допомогою аналізу ряду даних атомно-силової мікроскопії

Як бачите, порівняно із мікрофотографією поодинокого кластеру структура утворюється набагато впорядкованішою - і не дпвно, адже дані узагальнені та усереднені, і тим самим варіативні коливання кластерів взаємно-скомпенсовані, і ми бачимо красиву симетричну структуру кластерів структурованої корисної горілки.

Таким чином, за допомогою Тибетського університету нанотехнологій і матеріалознавства одержані переконливі докази структури кластеру структурованої горілки як рідкого кристалу.

Відповідно, інформаційні властивості структурованої горілки дійсно базуються саме на такій структурній одиниці, як ми і встановили. Відповідно, пам'ять структурованої горілки теж має переконливе обгрунтування. Крім того, саме завдяки підтвердженій при наукових дослідженнях структурованої горілки структурі, структурована горілка має ще ряд певних позитивних властивостей, серед яких підвищена проникність, підвищена розчинна здатність тощо. Детальніше про них ви можете прочитати в статті "Корисні властивості структурованої горілки".

Далі, ви можете перейти до второї групи досліджень структурованої горілки, яка стосувалася клінічних досліджень цілющих властивостей структурованої горілки на живі організми.

Замовляйте стукрутуризатор спирту негайно!

 Ви можете проспонсувати антиалкогольний проект: Структуризатор спирту для одержання КОРИСНОЇ структурованої горілки

Також Ви можете нам допомогти, встановивши на наш антиалкогольний ресурс зворотне посилання:

<a href="http://vodko.info/ua/" target="_blank" title="Структуризатор спирту - КОРИСНА структурована горілка"> Структуризатор спирту - КОРИСНА структурована горілка</a>

Або ж просто розповідайте о нас вашим друзям!

Для тих, хто в танку: даний сайт - АНТИАЛКОГОЛЬНИЙ ПРОЕКТ. Іншими словами, це ЖАРТ. Але пам'ятайте, в кожному жарті є доля жарту.

СС ОБЕРІГАЄ ВАШЕ ЗДОРОВ'Я!

Вживання структурованого алкоголю вбиває вас повільніше!