Найновіший винахід! Структуризатор спирту для одержання КОРИСНОЇ структурованої горілки
Структурована КОРИСНА горілка

Healthy structured vodka   Полезная структурированная водка   

Структурована КОРИСНА горілка

ГОЛОВНА

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВОДИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

ПАМ'ЯТЬ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОВАНОЇ ГОРІЛКИ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДИ ЦІЛЮЩИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

- на культурі інфузорій

- на тестових рослинах

- на мухах-дрозофілах

- на людях

ПАТЕНТИ, СЕРТИФІКАТИ І ВІДГУКИ

ПРИНЦИП РОБОТИ СТРУКТУРИЗАТОРА СПИРТУ

Чому структуризатор не може працювати вічно

МОДЕЛІ І ЦІНИ СТРУКТУРИЗАТОРІВ СПИРТУ

БІЗНЕС, ВЛАСНА СПРАВА

Як побудовані спиртомати?

КОНТАКТИ

Вплив структурованої горілки на клітки печінки людини в різних вікових станах

Вплив алкоголю на печінку людини

Для того, щоб впевнити вас в тому, що використання корисної структурованої горілки - краще рішення, що зберігає ваше життя, ми в процесі клінічних дослідів цілющих властивостей структурованої горілки на живих організмах провели ряд дослідів на добровольцях-людях в різних вікових станах. Пропонуємо вашій увазі витримки з цих дослідів.

І почнемо з початку - з того, що робить з печінкою БУДЬ-ЯКИЙ алкогольний напій - будь він структурований, чи ні. А потім подививості на показні експерименти, які демонструють і доводять відміни у впливі звичайної шкідливої і структурованої корисної горілок на печінку людей в різних вікових станах.

Вприв алкоголю на печінку людини. Цироз

В останні десятиріччя спеціалісти із різних областей наук - біохіміки, морфологи, клініцисти-гепатологи - прийшли до спільної думки: АЛКОГОЛЬ - ЦЕ ПЕЧІНКОВИЙ ЯД.

Вплив алкоголю на печінку людини

Согодні ми в праві стверджувати, що в тих, хто систематично вживає алкоголь навіть у помірних дозах, майже завжди діагностуються ти чи інші паталогічні процеси в печінці. Про хворих хронічним алкоголізмом й розмовляти не треба - в них печінка пошкоджна обов'язково і глибоко.

Рано чи пізно (у більшості людей дуже рано) активність ферментів печінки різко падає, починається їх виснаження. Тоді клітки печінки, да і печінка в цілому збільшуються в розмірає. Це називається алкогольна гепатомегалія. Але таке збільшення розмірів печінки - не від гарного життя. Нормальна активність ферментів не відновлюється, і клітини, навіть збільшені, не в змозі владнати із навантаженням, вони функціонально спустошені. В них легко відкладається жир (своєрідна форма накопичення надлишків шкідливих сполук). Це називається жировий гепатоз.

А далі слідують дегенеративні зміни внутриклітинних частинок печінкових клітин, порушення кліткової стінки, дістрофія клітин, їх руйнування. В печінкову тканину проникають захисні клітини крові, яки відтепер сприймають тканину печінки як ворожу, і починається запальне ураження печінки, алкогольний гепатит.

Але процес на цьому не закінчується. Печінкові клітини продовжуть гинути, одночасно розростається сполучна тканина, грубо порушується структура органу - і це свідчить про те, що хвороба вступає в кінцеву стадію: цироз печінки. Алкогольний цироз сам по собі - важке захворювання, але цього мало: в кожного десятого хворого відбувається ракове переродження клітин.

Таким чином, ми прослідкували ланцюг алкогольної руйнації печікни: від гепатомегалії через ожирення і запалення - до цирозу і раку печінки.

Тепер можемо перейти власне до дослідів по впливу структурованої горілки на клітини печінки людини в різних вікових станах.

Мета експериментів: підтвердити чи спростувати цілющий ефект структурованої горілки на клітини печінки людини.

Завдання: провести досліди по порівнянню впливів структурованої і звичайної горілки на клітини печінки людини в різних вікових станах.

Вікові стани визначалися по відомому в літературі принципу: ювенальний, зрілий, синільний. Внаслідок особливостей розвитку людини ювенальний віковий стан роздилявся ще на два етапи - дитинство і підлітковий вік.

Для того, щоб результати дослідів були більш надійними, ми користувалися допомогою дуже великої кількости добровольців різних вікових груп. Так, ми намагалися, щоб кількість кожної окремої експериментальної групи була не менша за 100 чоловік. Кожна група експериментів по кожному окремо взятому типу впливу проходила декілька повторів. Таким чином, статистична похибка дослідів була МІНІМАЛЬНО МОЖЛИВОЮ.

Нижче ми пропонуємо ознайомитися із витримками дослідів на людях - на одну із тисяч порівняльних таблиць, одержаних в ході робіт по порівняльному вивченню впливу структурованої і звичайної горілки. В демонстраційній таблиці наведні числові значення по ряду ключових показників будови і функціонування клітин печінки, по яким можна судити про рівень отруєння звичайним алкоголем і структурованою горілкою.

Для того, щоб не предстати перед вами людьми, котрі ховаются за заумними словами, ми пропонуємо вам перед переглядом демонстраційної таблиці ознайомитися із короткими характеристиками показників, що в ній представлені.

Морфолого-анатомічні показники здоров'я клітин печінки

Першу групу показників можна коротко назвати "Морфолого-анатомічні дані". Тобто, в цій групі вивчається лише зовнішня будова клітин печінки. Група містить декілька елементів. ось ті них, котрі будуть використані у демонстраційній таблиці:

Середній діаметр клітин печінки. Як ви розумієте, це важлива діагностична ознака, оскільки, як було описано раніше, чим вище рівень деградації печінки, тим менш однообразні клітини печінки по розміру. Вимірювався в метрах.

Морфологічна адекватність клітин печінки. Так, у здорових (чи, як в нашому випадку, менш хворих) клітин печінки спостерігається кутоваста структура, в більшості випадків наближена до шестикутної. Хворі же клітини відрізняються загальною неоформленістю. Морфологічна адекватність виражена в процентному відношенні. Якщо цей показник значно більший / менший 100 %, то спостерігається значна морфологічна неадекватність клітин печінки.

Ліпідний баланс, або диференційований об'єм міжклітинної речовини. Як ви знаєте із раніш викладеного матеріалу, клітинна тканина печінки при деградації поступово перероджується у жирову. Жири накопичуютсья у міжклітинному просторі. Відповідно, чим більше жирової тканини в клітинах печінки, тим в більш поганому стані вона знаходиться. Дифереційований об'єм міжклітинної речовини вимірювався у мілілітрах на квадратний сантиметр площини препарату клітин печінки.

Рівень вакуоляризації клітин. Тут все простіше - чим більше вакуолей - тим більше спотворені клітини - і тим більше місція для депонації жирів. Рівень вакуоляризації також вимірюється у відсотках.

Загальні морфолого-анатомічні показники, характерні для здорової і хворої печінки можна продемонструвати за допомогою наступних фотографій гістологічних препаратів здорової (перше фото) і хворої (друге фото) печінки:

Препарат клітин здорової печінки

Препарат клітин хворої печінки

Як бачите, всі морфолого-анатомічні показники можна знайти на цих двох фотографіях і порявняти їх один з одною - і геометрію клітин, і великий об'єм міжклітинної речовини, і діаметр клітин, і рівень вакуоляризації. Порівняння однозначно не підтримує хвору печінку.

Функціонально-гормональні ознаки здоров'я печінки

Друга група ознак здоров'я печінки - це функціонально-гормональні ознаки. Вони відображають особливості роботи печінки і виконання нею необхідних функцій, таких як ферментативна активність, рівень загальної енергетичності тощо. Серед цих показників в демонстраційній таблиці представлені:

Активність ендоплазматичного ретикулуму. Ендоплазматичний ретикулум відповідає за утворення вакуолей - і вимірювання його активності може на ранніх стадіях підказати, чи знаходиться клітина печінки нна шляху до деградації чи ні. Див. також наступний пункт. Активність ендоплазматичного ретикулуму в демонстраційній таблиці виражена в долях від одиниці.

Толерантність апарату Гольджі. Оскільки апарат Гольджі, як і ендоплазматичний ретикулум, є місцями кріплення рибосом, і, відповідно, синтезу білків, то толерантність апарату Гольджі і ЕПР до рибосом є надійним показником. Так, якщо рибосоми добре "липнуть" до органели, то все гаразд. Якщо ні - то у клітини починаються проблеми. Толерантність апарату Гольджі в демонстраційній таблиці виражена у долях від одиниці.

Тонус ядерного апарату. Або, іншими словами, рівень ДНК-реплікації і РНК-синтезу. Тут можно навіть не пояснювати, і так зрозуміло, що до чого. Тонус ядерного апарату в демонстраційній таблиці також виражений в долях від одиниці.

Оксино-відновний потенціал клітинного середовища. Для кожного типу клітин в організмі людини існує свій власний баланс окиснення і відновлення. Так, чим більш "відновлена" клітина, тим більш вона "молода" і "красива". Чим більш вона "окислена", тиб ближче вона до "старості". Детальніше про окисно-відновний потенціал в контексті структурованої корисної горілки ви можете прочитати в статьі "САМОСТІЙНА перевірка ефективності структуризації структуризатором спирту". Окисно-відновний потенціал клітинного середовища виражений в демонстраційній таблиці у мілівольтах.

Загальна ферментативна активність. Із цим показником також все зрозуміло: у нормальних клітин вона нормальна, на початку деградації, на стадії надлишку, спостерігаєтсья підвищення, і на стадії власне деградації відбувається спад ферментативної активності. Загальна ферментативна активність виражена в демонстраційній таблиці в долях від одиниці.

Потенціал розмноження як ряд ознак здорової печінки

Клітини печінки для її нормального функціонування просто зобов'язані регулярно розмножуватися. І, відповідно, значним показником загального рівня здоров'я печінки є не що інше, як кількість клітин, що розмножуються. Їх не повинно бути занадто багато (інакше печінка зростає, а в нормі цього не відбувається), і не повинно бути занадто мало - інакше печінка просто вмирає.

Щоб не втомити вас переліком стадій мітотичної активності, таких, як анафаза, телофаза й інші, в демонстраційній таблиці ми використали такий показник, як інтегральна інтенсивність рівня розмноження клітин печінки. Цей показник враховує ВСІ стадії мітозу як такі. Показник значно більший за 100 %, якщо розмножуючихся клітин занадто багато, і значно менший за 100 %, якщо розмножуючихся клітин занадто мало, і печінка вмирає.

Таким чином, ми зробили огляд основних показників, по яким можна охарактеризувати рівень хворобливості печінки людей після звичайної шкідливої горілки, після структурованої корисної горілки і печінки людей контрольної горупи, котра не приймала спиртного.

Після експерименту були взяті проби печінки у кожного піддослідного

В демонстраційній таблиці наводяться дані наступного експерименту: досліди тривали протягом 3 місяців. Контрольна група піддослідних взагалі не пила ані краплини спиртного (навіть кефір і квас). Групи, котріх труїли горілкою, приймали по 100 г структурованої і звичайної горілки відповідно кожен день. По закінченню експерименту були взяті проби печінки і проведений аналіз препаратів по ряду показників, в тому числі, і по описаним вище. Всі дані були усереднені по кільком групам повтору. І ви можете побачити частину результатів у демонстраційній таблиці.

Демонстраційна таблиця 1. Вплив структурованої горілки на клітини печінки в різних вікових станах. Відкривається в новому вікні.

Як бачите, групи, котрі приймали структуровану горілку, відрізняються більш збереженою печінкою, аніж люди, котрі пили звичайну шкідливу горілку.

Але ви можете помітити ще один парадоксальний ефект: активність печінки людей, котрі приймали структуровану корисну горілку, в ряді випадків порівнена із показниками печінки групи контролю, а іноді є кращою за них.

Із цього можна зробити висновок, що люди, котрі 3 місяці підряд пили по 100 г звичайної горілки, вже пройшли стадію збільшення печінки і перейшли у стадію деградації. Тоді як люди, котрі пили пили по 100 г структурованої горілки, знаходяться приблизно на піці стадії підвищення печінкової активності.

Таким чином, висновок експериментів: пийте структуровану горілку, і ваша печінка прослугує мінімум вдвічі довше, аніж у звичайного п'яниці!

Відповідно, узагальнюючи результати дослідів впливу структурованої водки на клітини печінки людини в різних вікових станах, і результати інших клінічних досліджень цілющих властивостей структурованої горілки, можна зробити дуже закономірний висновок:

Доведено, що структурована горілка призводить до деградації вашого тіла і вашої особистості повільніше, чим би це зробила звичайна шкідлива горілка.

Тому

Робіть заявку на структуризатор спирту НЕГАЙНО!

Вбийте себе повільшіше!

 Ви можете проспонсувати антиалкогольний проект: Структуризатор спирту для одержання КОРИСНОЇ структурованої горілки

Також Ви можете нам допомогти, встановивши на наш антиалкогольний ресурс зворотне посилання:

<a href="http://vodko.info/ua/" target="_blank" title="Структуризатор спирту - КОРИСНА структурована горілка"> Структуризатор спирту - КОРИСНА структурована горілка</a>

Або ж просто розповідайте о нас вашим друзям!

Для тих, хто в танку: даний сайт - АНТИАЛКОГОЛЬНИЙ ПРОЕКТ. Іншими словами, це ЖАРТ. Але пам'ятайте, в кожному жарті є доля жарту.

СС ОБЕРІГАЄ ВАШЕ ЗДОРОВ'Я!

Вживання структурованого алкоголю вбиває вас повільніше!